SM Mickiewicza

OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Adama Mickiewicza

informuje, że

od dnia 06.02.2023r. ( poniedziałek) planowane jest rozpoczęcie

 prac  remontowych klatki schodowej nr 4 

w budynku przy ul. Konopnickiej 4.

Przepraszamy za powstałe w tym okresie utrudnienia

 

2 luty 2023

OGŁOSZENIE

UWAGA

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

informuje, że wywóz odpadów gabarytowych odbywa się :

  • 8 lutego 2023r. środa
  • 8 marca 2023r. środa
  • 5 kwietnia 2023r. środa
  • 17 maja 2023r. środa
  • 14 czerwca 2023r. środa

Prosimy o wystawianie odpadów gabarytowych w dniu  poprzedzającym ich wywóz.

Nie wyrzucamy do śmietników gruzu pochodzącego z remontów mieszkań.

Do tych celów we własnym zakresie zamawiamy kontener u firm wywozowych.

01 luty 2023

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Adama Mickiewicza

informuje, że

 z dniem 1 lutego 2023 r. Enea Ciepło sp. z o.o. wprowadza zatwierdzone przez Urząd Regulacji Energetyki nowe, wyższe stawki opłat za energię cieplną:

  • opłata stała (za zamówioną moc i przesył stały), w zależności od typu węzła cieplnego, wzrośnie o 37,5% lub 38,5%,
  • opłata zmienna (za dostarczone ciepło i przesył zmienny), w zależności od typu węzła cieplnego, wzrośnie o 37,2% lub 38,4%.

Zmiana zaliczek na c.o. nastąpi w kwietniu 2023 r., po rozliczeniu kosztów c.o. za 2022 rok.

26 stycznia 2023

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Adama Mickiewicza

informuje, że

w dniu 25.01.2023r. ( środa) planowane jest rozpoczęcie

 prac  rozbudowy instalacji hydrantowej przeciwpożarowej 

na XI piętrze budynku przy ul. Mickiewicza 42.

Przepraszamy za powstałe w tym okresie utrudnienia

 

23 stycznia 2023

OGŁOSZENIE

 
Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Adama Mickiewicza

w związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego 

oraz przewidywanego wzrostu cen za energię elektryczną 

i cieplną prosi o zamykanie drzwi wejściowych,

 okien na klatce schodowej i w piwnicach oraz gaszenie światła w częściach wspólnych

 

21 październik 2022

OGŁOSZENIE

 

W związku z planowanym wznowieniem działalności pracy

Klubu Ballada działającym przy Spółdzielni Mieszkaniowej im. Adama Mickiewicza informujemy,

 że istnieje możliwość zorganizowania zajęć wg potrzeb

i zainteresowań mieszkańców naszego osiedla. 

Propozycje można składać telefonicznie pod numerem tel. 85 7416 – 434 

oraz za pomocą poczty e-mail sekretariat@smmickiewicza.bialystok.pl.

Zwracamy się również z zaproszeniem do firm i osób 

chętnych do współpracy z Klubem Ballada. 

Jesteśmy otwarci na wszelkie pomysły i propozycje.

 

 

18 październik 2022

OGŁOSZENIE

12 październik 2022

OGŁOSZENIE

W związku z pojawianiem się KOMUNIKATÓW dotyczących 
wymiany drzwi wejściowych do mieszkań
Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Adama Mickiewicza

informuje, że

NIE WSPÓŁPRACUJE W TYM ZAKRESIE Z ŻADNĄ FIRMĄ.

7 październik 2022

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Adama Mickiewicza

informuje, że

od dnia 04.10.2022r. (wtorek) planowane jest rozpoczęcie prac remontowych 

klatek schodowych w budynku przy ul. Parkowej 2A.

Przepraszamy za powstałe w tym okresie utrudnienia.

 

3 październik 2022

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Adama Mickiewicza

informuje, że

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dn. 22.12.2021 r. (Dz. U. z dnia 28.12.2021 r. poz. 2442) w kasie Spółdzielni NIE MOGĄ być przyjmowane opłaty dotyczące mieszkań i garaży w najmie oraz boksów garażowychi lokali usługowych.
Opłaty bez prowizji można dokonywać we wszystkich oddziałach banku PKO BP oraz przelewem na konto Spółdzielni 95 1020 1332 0000 1402 0026 1644.

25 luty 2022