SM Mickiewicza

OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE

07 października 2021

OGŁOSZENIE

29 września 2021

OGŁOSZENIE

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA im ADAMA MICKIEWICZA 

INFORMUJE, ŻE

 W ZWIĄZKU Z PLANOWANYM URUCHOMIENIEM CENTRALNEGO OGRZEWANIA OD DNIA 20 WRZEŚNIA 2021r. 

PROSIMY O ZAKOŃCZENIE PRAC NA INSTALACJI C.O.

ORAZ USTAWIENIE ZAWORÓW TERMOSTATYCZNYCH

W POZYCJI 4 LUB 5.

PEŁNĄ SPRAWNOŚĆ SIEĆ OSIĄGNIE DO DWÓCH TYGODNI.

 

 

20 września 2021

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. A. Mickiewicza

prosi mieszkańców o zakończenie 

prac remontowych w zakresie centralnego ogrzewania 

i wymiany grzejników

do dnia 15 WRZEŚNIA 2021

09 września 2021

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. A. Mickiewicza

informuje, że  
w związku z pracami na sieci ciepłowniczej 

w dniu 14.09.2021r. od godz. 08:00 do godz. 18:00 zostanie wstrzymana dostawa ciepła do budynku 

przy ul. Świętojańskiej 13/3 i 13/4.

07 września 2021

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. A. Mickiewicza
w związku z pojawieniem się na osiedlu osób oferujących
wymianę drzwi informuje, że
 nie prowadzi współpracy z żadną firmą zajmującą się wymianą drzwi i okien w mieszkaniach.

UWAGA NA OSZUSTÓW!!!

27 sierpnia 2021

OGŁOSZENIE

20 sierpnia 2021

18 czerwiec 2021

OGŁOSZENIE

2 czerwiec 2021

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Adama Mickiewicza w Białymstoku
informuje, że

od dnia 1 czerwca 2021 r. planowane jest rozpoczęcie prac docieplenia i remontu elewacji budynku przy ul. Konopnickiej 5A.
Za wynikłe z tego powodu utrudnienia przepraszamy.

31 maj 2021

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Adama Mickiewicza w Białymstoku
informuje, że
od dnia 26.05.2021r. (środa) planowane jest rozpoczęcie prac remontowych wymiany rurociągów wodnych w piwnicach budynku przy ul. Podleśnej 17A.
Za wynikłe z tego powodu utrudnienia przepraszamy.

26 maj 2021

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Adama Mickiewicza w Białymstoku informuje, że od 26.04.2021r. 

KASA Spółdzielni będzie CZYNNA

z zachowaniem obowiązującego reżimu sanitarnego.

1.Do budynku będą wpuszczane TYLKO osoby z zasłoniętymi ustami i nosem(maski) i po odkażeniu rąk płynem dezynfekującym wystawionym przy wejściu na parterze.

2. Do kasy Spółdzielni będą wpuszczane osoby zgłaszające się przez domofon znajdujący się przy drzwiach od strony ul. Świętojańskiej.

3. Przy kasie będą mogły jednocześnie przebywać tylko 2 osoby, z zachowaniem co najmniej 2 m odległości (linie wyznaczone taśmą). Pozostałe osoby będą oczekiwać na zewnątrz budynku.

W celu załatwienia spraw wymagających obecności w biurze  Interesanci będą wpuszczani do budynku Spółdzielni TYLKO po wcześniejszym uzgodnieniu terminu (daty i godziny) z danym pracownikiem Spółdzielni. Interesanci, którzy zgłoszą się przed godziną umówienia nie będą wcześniej wpuszczani do budynku Spółdzielni.

Zalecane jest załatwianie spraw nie wymagających osobistego stawiennictwa drogą korespondencyjną, e-mailową lub telefoniczną.

Z góry przepraszamy za ewentualne utrudnienia, które mogą wyniknąć w związku z powyższymi zasadami współpracy, lecz niezbędnymi celem uniemożliwienia rozprzestrzeniania się COVID-19.

22 kwiecień 2021

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Adama Mickiewicza w Białymstoku
informuje, że
od dnia 12.04.2021r. (poniedziałek) planowane jest rozpoczęcie prac remontowych klatek schodowych w budynku przy ul. Orzeszkowej 7A.
Przepraszamy za powstałe w tym okresie utrudnienia.

8 kwiecień 2021

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

informuje, że

od dnia 8.04.2021r. (czwartek) planowane jest rozpoczęcie prac remontowych klatek schodowych w budynku przy
ul. Parkowej 4A.  
Przepraszamy za powstałe w tym okresie utrudnienia.

6 kwiecień 2021

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Adama Mickiewicza w Białymstoku
informuje, że
że od dnia 23.02.2022r. (wtorek) planowane jest rozpoczęcie prac remontowych wymiany pionów wodnych zasilających mieszkania na klatkach nr IV, V, VI w budynku przy ul. Konopnickiej 5.
Przepraszamy za powstałe utrudnienia.

22 luty 2021

Tymczasowe zasady pracy KASY i biura Spółdzielni

Telefony kontaktowe w celu załatwienia spraw .

 

Sekretariat

tel: 85 7416434 wew. 9

sekretariat@smmickiewicza.bialystok.pl

Prezes Zarządu

tel: 85 7416434

e.choinska@smmickiewicza.bialystok.pl

Z-ca Prezesa Zarządu ds. GZM

tel: 85 7416434

j.bazydlo@smmickiewicza.bialystok.pl

Z-ca Prezesa Zarządu

tel: 85 7416434

i.maliszewska@smmickiewicza.bialystok.pl

Główny Księgowy

tel: 85 7416434

w.trojanowska@smmickiewicza.bialystok.pl

Dział Członkowsko – Mieszkaniowy

tel: 85 7416434 wew. 7

e.borowska@smmickiewicza.bialystok.pl

Księgowość  

tel: 85 7416434 wew. 3

m.sidorowicz@smmickiewicza.bialystok.pl

Rozliczenia CO

tel: 85 7416434 wew. 3

m.kurgan@smmickiewicza.bialystok.pl

Czynsze

tel: 85 7416434 wew. 1

s.pogorzelska@smmickiewicza.bialystok.pl

Wkłady

tel: 85 7416434 wew. 1

m.chalecka@smmickiewicza.bialystok.pl

Odszkodowania za zalania

tel: 85 7416434 wew. 8

a.malczewska@smmickiewicza.bialystok.pl

Sprawy samorządowe

tel: 85 7416434 wew. 8

m.brodziuk@smmickiewicza.bialystok.pl

Rozliczenie wody,            lokale usługowe

tel: 85 7416434 wew. 2

a.romanowicz@smmickiewicza.bialystok.pl

Kierownik Działu Administracji

tel: 85 7416434 wew. 5

b.perkowska@smmickiewicza.bialystok.pl

Insp. ds. administracyjnych

tel: 85 7416434 wew. 6

a.solowicz@smmickiewicza.bialystok.pl

Kierownik Działu Technicznego i GZM

tel: 85 7416434 wew. 4

m.krystosiak@smmickiewicza.bialystok.pl

Dział Techniczny – usterki

tel: 85 7416362

r.kurkowski@smmickiewicza.bialystok.pl

 Telefony awaryjne, wywieszone na tablicy ogłoszeń, pozostają bez zmian:

Wodno – kanalizacyjne i c.o.

506 546 738

Elektryczne i windy

19282 lub 85 7424 756 (Lift Service)

Domofony

604 474 858

Szlabany

505 900 323

TVK Vectra

801 080 180 (Infolinia)

Wywóz śmieci 

86 218 25 26 (Dyspozytor Błysk)

Enea Ciepło

85 7486 250

Internet „HomeNet” 

691 505 502

4 czerwiec 2020

OGŁOSZENIE

11 marzec 2020

OGŁOSZENIE

11 marzec 2020

OGŁOSZENIE

11 marzec 2020

OGŁOSZENIE

11 marzec 2020

OGŁOSZENIE

11 marzec 2020

OGŁOSZENIE

11 marzec 2020

OGŁOSZENIE

21 październik 2019

OGŁOSZENIE

W związku ze zmianą operatora strony internetowej

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

informuje, że:

od dnia 01.10.2019 r., mieszkańcy zainteresowani dostępem do dokumentacji Walnego Zgromadzenia, protokołów i uchwał Rady Nadzorczej oraz protokołów i uchwał Zarządu Spółdzielni mogą odebrać w sekretariacie nowe loginy i hasła dające do nich dostęp.

25 wrzesień 2019

OGŁOSZENIE

W związku ze zmianą operatora strony internetowej

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

informuje, że:

hasła i loginy do NetCzynszy nie uległy zmianie.

25 wrzesień 2019