SM Mickiewicza

OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE DOT. ODCZYTU STANU WODOMIERZY

W lokalach w których wodomierze nie są wyposażone w nakładkę radiową prosimy o podanie odczytu stanu wodomierzy zimnej i ciepłej wody.

Dokonać tego można w terminie od 11.12.2023r.  do 22.12.2023r. w jeden wybrany sposób:

1.   telefonicznie –       85 74 16 434 wew. 2       /      85 73 26 185 wew. 2

2.   na adres e- mail:      a.romanowicz@smmickiewicza.bialystok.pl

3. uzupełnić druk pozostawiony w euroskrzynce i zwrócić do siedziby Spółdzielni
przy ul. Świętojańskiej 13/1.

 

Odczyt stanu wodomierzy drogą radiową odbędzie się
w dniach 13.12.2023r. – 15.12.2023r.

 

Obecność w mieszkaniu przy takim odczycie nie jest wymagana i nie ma konieczności podawania stanu liczników wody.

05 grudnia 2023

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

informuje,

że dnia 1.12.2023r. (piątek) o godz. 1030 odbędzie się odbiór robót remontowych wymiany leżaków wodnych

w budynku przy ul. Mickiewicza 38/1.     

 

28 listopada 2023

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

informuje,

że dnia 1.12.2023r. (piątek) o godz. 1000 odbędzie się odbiór robót remontowych wymiany leżaków wodnych

 w budynku przy ul. Słowackiego 5A.

28 listopada 2023

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Adama Mickiewicza
w Białymstoku posiada do wynajęcia lokal znajdujący się w budynku przy ul. Mickiewicza 14 o pow. 82,30 m2.   

Lokal wolny od 01.01.2024r.

Zainteresowanych prosimy o kontakt ze Spółdzielnią pod nr tel. 85 7416 434 wew. 2.

06 października 2023

OGŁOSZENIE


19 czerwca 2023

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

 informuje, że z dniem 1 lipca 2023 r. Enea Ciepło sp. z o.o. 

wprowadza zatwierdzone przez Urząd Regulacji Energetyki nowe, wyższe stawki opłat za energię cieplną:

  • opłata stała brutto (za zamówioną moc i przesył stały) wzrośnie o 0,95%,
  • opłata zmienna brutto (za dostarczone ciepło i przesył zmienny) wzrośnie o ok. 2,17%.
 

16 czerwca 2023

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Adama Mickiewicza

informuje, że

 z dniem 1 lutego 2023 r. Enea Ciepło sp. z o.o. wprowadza zatwierdzone przez Urząd Regulacji Energetyki nowe, wyższe stawki opłat za energię cieplną:

  • opłata stała (za zamówioną moc i przesył stały), w zależności od typu węzła cieplnego, wzrośnie o 37,5% lub 38,5%,
  • opłata zmienna (za dostarczone ciepło i przesył zmienny), w zależności od typu węzła cieplnego, wzrośnie o 37,2% lub 38,4%.

Zmiana zaliczek na c.o. nastąpi w kwietniu 2023 r., po rozliczeniu kosztów c.o. za 2022 rok.

26 stycznia 2023

OGŁOSZENIE

 
Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Adama Mickiewicza

w związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego 

oraz przewidywanego wzrostu cen za energię elektryczną 

i cieplną prosi o zamykanie drzwi wejściowych,

 okien na klatce schodowej i w piwnicach oraz gaszenie światła w częściach wspólnych

 

21 październik 2022

OGŁOSZENIE

W związku z pojawianiem się KOMUNIKATÓW dotyczących 
wymiany drzwi wejściowych do mieszkań
Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Adama Mickiewicza

informuje, że

NIE WSPÓŁPRACUJE W TYM ZAKRESIE Z ŻADNĄ FIRMĄ.

7 październik 2022

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Adama Mickiewicza

informuje, że

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dn. 22.12.2021 r. (Dz. U. z dnia 28.12.2021 r. poz. 2442) w kasie Spółdzielni NIE MOGĄ być przyjmowane opłaty dotyczące mieszkań i garaży w najmie oraz boksów garażowychi lokali usługowych.
Opłaty bez prowizji można dokonywać we wszystkich oddziałach banku PKO BP oraz przelewem na konto Spółdzielni 95 1020 1332 0000 1402 0026 1644.

25 luty 2022