SM Mickiewicza

INFORMACJE

INFORMACJA

 

19 grudnia 2023

INFORMACJA

2 marca 2023

INFORMACJA

Szanowni Państwo

W związku z nowymi regulacjami prawnymi dotyczącymi rozliczeń energii cieplnej (Ustawa z dnia 15 września 2022 r. 
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw) uprzejmie prosimy osoby posiadające tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, w którym zarejestrowana jest działalność gospodarcza o złożenie do sekretariatu Spółdzielni Mieszkaniowej im. Adama Mickiewicza w Białymstoku
ul. Świętojańska 13/1, w terminie nieprzekraczalnym
do 5 października 2022 r. pisemnego Oświadczenia odbiorcy energii cieplnej o przeznaczeniu ( celu) zużywanej energii cieplnej dostarczanej do lokalu mieszkalnego.

            Lokale osób w/w, które nie złożą oświadczenia we wskazanym terminie, zostaną zakwalifikowane
od dnia1 października 2022r. jako nie objęte ceną ciepła z rekompensatą.

Wzór Oświadczenia właściciela lokalu o przeznaczeniu energii cieplnej do pobrania w formie pliku PDF 

Oświadczenie właściciela lokalu o przeznaczeniu zużywanej energii cieplnej

lub siedzibie spółdzielni – sekretariat – Białystok ul. Świętojańska 13/1.

27 wrzesień 2022

INFORMACJA

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. Adama Mickiewicza w Białymstoku
informuje, że w związku ze zmianą taryfy opłat za ciepło przez Enea Ciepło Sp. z o.o. (Decyzja OLB.4210.28.2020MSz2 zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki)  od dn. 05.02.2021r. ceny przedstawiają się jak niżej:22 styczeń 2021

INFORMACJA

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. Adama Mickiewicza w Białymstoku
informuje, że
w związku ze zmianą taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przez Wodociągi Białostockie (Decyzja BI.RET.070.684.2018.IT z dn. 10.05.2018 r. zatwierdzona przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku) od dn. 13.06.2020 r. cena wody zimnej za m3 wyniesie 8,20 zł.
Informujemy również, że w rozliczeniu zużycia wody za okres czerwiec – listopad 2020 r. za 12 dni czerwca tj.  01-12.06.2020 r. nastąpi szacunkowe rozliczenie zużycia wody w cenie 7,91 zł/m3.

Cena podgrzania 1 m3 wody nie ulega zmianie i nadal będzie wynosić 19,90 zł/m3.

24 marzec 2020