SM Mickiewicza

KLUB BALLADA

Ogłoszenie

Klub Osiedlowy ” Ballada ” przy ul. Słowackiego 11, działający przy Spółdzielni Mieszkaniowej  im. Adama Mickiewicza w Białymstoku informuje, że dzieci i młodzież mogą nieodpłatnie korzystać ze stołu ping – ponga,

  w okresie ferii zimowych

w dniach: 26.01.2022r. (środa) – 10:00 do 12:00

                28.01.2022r. (piątek) –  10: do 12:00

oraz w dniach:

31.01.2022r. (poniedziałek) do 04.02.2022r. (piątek) w godz. od 10:00 do 12:00

Jednocześnie informujemy, że maksymalnie na terenie Klubu może przebywać 10 osób. Obowiązuje zachowanie reżimu sanitarnego tj. zakrywanie ust i nosa, dezynfekcja rąk i zachowanie dystansu.

25 stycznia 2022

Ogłoszenie

Klub Ballada informuje, że

istnieje możliwość odpłatnego wynajmowania sali na prowadzenie zajęć.

 Informacje pod numerem tel. 85 7416 434.

18 listopad 2021

08 październik 2019