SM Mickiewicza

PRZETARGI I ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Adama Mickiewicza

15-082 Białystok, ul. Świętojańska 13/1
ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy w zakresie wykonania w 2023 roku:

  • Remontu klatek schodowych w budynkach przy ul.: Mickiewicza 14 i 17, Słowackiego 2A, Konopnickiej 14;
  • Docieplenia części elewacji budynków przy ul.: Orzeszkowej 5A i 7A, Parkowej 6A i 7;
  • Robót drogowych przy budynkach ul.: Parkowa 6A i Orzeszkowej 5A;
  • Wymiany leżaków wodnych w budynkach przy ul.: Świętojańskiej 13A, Mickiewicza 38/1 i Słowackiego 5A.
  1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest zakup Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla danego rodzaju robót (50 zł – wpłata na konto bankowe Spółdzielni nr 95 1020 1332 0000 1402 0026 1644) zawierającej informacje oraz warunki niezbędne do prawidłowego sporządzenia i złożenia oferty.
  2. Otrzymanie Specyfikacji na podany adres e-mail, bądź jej odbioru osobistego oraz uzyskania dodatkowych wyjaśnień można dokonać w siedzibie Spółdzielni przy Świętojańskiej 13/1 w godz. 7.30-14.30 (wtorek w godz. 9.30-16.30), tel. 85-7416434 wew.4, e-mail: m.krystosiak@smmickiewicza.bialystok.pl.
  3. Oferty prosimy składać w sekretariacie Spółdzielni do dnia 3.03.2023r. do godz.10:00.
  4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 3.03.2023r. o godz.10:30 w biurze Spółdzielni – I piętro, sala świetlicy.
  5. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub odwołania przetargu bez podania przyczyn.
  6. Oferty złożone w przetargu nie będą zwracane