SM Mickiewicza

PRZETARGI I ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

                                                                                   

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Adama Mickiewicza

15-082 Białystok, ul. Świętojańska 13/1
ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy w zakresie wykonania w 2023 roku:

 • Wymiany leżaków wodnych w budynkach przy ul.: Świętojańskiej 13A, Mickiewicza 38/1 i Słowackiego 5A.
 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest zakup Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (50 zł – wpłata na konto bankowe Spółdzielni nr 95 1020 1332 0000 1402 0026 1644) zawierającej informacje oraz warunki niezbędne do prawidłowego sporządzenia i złożenia oferty.
 2. Otrzymanie Specyfikacji na podany adres e-mail, bądź jej odbioru osobistego oraz uzyskania dodatkowych wyjaśnień można dokonać w siedzibie Spółdzielni przy Świętojańskiej 13/1 w godz. 7.30-14.30 (wtorek w godz. 9.30-16.30), tel. 85-7416434 wew.4, e-mail: m.krystosiak@smmickiewicza.bialystok.pl.
 3. Oferty prosimy składać w sekretariacie Spółdzielni do dnia 1.09.2023r. do godz. 10.00.
 4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 1.09.2023r. o godz. 10.30 w biurze Spółdzielni – I piętro, sala świetlicy.
 5. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub odwołania przetargu bez podania przyczyn.
 6. Oferty złożone w przetargu nie będą zwracane.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

                                                                                     

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Adama Mickiewicza

15-082 Białystok, ul. Świętojańska 13/1
ogłasza II przetarg nieograniczony ofertowy w zakresie wykonania w 2023 roku:

 • Wymiany leżaków wodnych w budynkach przy ul.: Świętojańskiej 13A, Mickiewicza 38/1 i Słowackiego 5A.
 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest zakup Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (50 zł – wpłata na konto bankowe Spółdzielni nr 95 1020 1332 0000 1402 0026 1644) zawierającej informacje oraz warunki niezbędne do prawidłowego porządzenia i złożenia oferty.
 2. Otrzymanie Specyfikacji na podany adres e-mail, bądź jej odbioru osobistego oraz uzyskania dodatkowych wyjaśnień można dokonać w siedzibie Spółdzielni przy
  Świętojańskiej 13/1 w godz. 7.30-14.30 (wtorek w godz. 9.30-16.30), tel. 85-7416434 wew.4, e-mail: m.krystosiak@smmickiewicza.bialystok.pl.
 3. Oferty prosimy składać w sekretariacie Spółdzielni do dnia 16.06.2023r. do godz10.00.
 4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.06.2023r. o godz.10:30 w biurze Spółdzielni – I piętro, sala świetlicy.
 5. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub odwołania przetargu bez podania przyczyn.
 6. Oferty złożone w przetargu nie będą zwracane.