SM Mickiewicza

KONTAKT

Spółdzielnia Mieszkaniowa
im. Adama Mickiewicza

ul. Świętojańska 13/1
15-082 Białystok
NIP: 542-020-14-46  REGON: 002350945
KRS 0000131633

 

Dział Techniczny
zgłoszenia usterek i awarii
ul. Słowackiego 11
15-299 Białystok
tel: 85 7416362
email: r.kurkowski@smmickiewicza.bialystok.pl

 

Klub Osiedlowy
„BALLADA”

ul. Słowackiego 11
15-299 Białystok
email: klubballada@smmickiewicza.bialystok.pl

tel. 691 – 508 – 034

 

Godziny pracy Spółdzielni:
Poniedziałek, środa, czwartek, piątek – w godz. 7:00-15:00
Wtorek – w godz. 9:00-17:00

Kasa czynna :
Poniedziałek , czwartek, piątek – w godz. 9:00-14:30
Wtorek – w godz. 9:00 – 16:30
Środa – kasa  nieczynna

Opłaty za mieszkania, lokale usługowe, garaże
należy wnosić na konto bankowe :

PKO BP S.A.  I O/BIAŁYSTOK
95 1020 1332 0000 1402 0026 1644

 

Kontakty do pracowników poszczególnych działów

Sekretariat
pok. 200
tel: 85 7416434 wew. 9 / fax: 85 7324946
sekretariat@smmickiewicza.bialystok.pl
Prezes Zarządu
pok. 202
tel: 85 7416434
j.bazydlo@smmickiewicza.bialystok.pl
Z-ca Prezesa Zarządu ds. GZM
pok. 201
tel: 85 7416434
t.nartowicz@smmickiewicza.bialystok.pl
Z-ca Prezesa Zarządu
pok. 211
tel: 85 7416434
i.maliszewska@smmickiewicza.bialystok.pl
Dział Członkowsko – Mieszkaniowy
pok. 203
tel: 85 7416434 wew. 7
e.borowska@smmickiewicza.bialystok.pl
Główny Księgowy
pok. 206
tel: 85 7416434
m.kurgan@smmickiewicza.bialystok.pl
Księgowość  
pok. 207
tel: 85 7416434 wew. 3
m.sidorowicz@smmickiewicza.bialystok.pl
Rozliczenia CO
pok. 207
tel: 85 7416434 wew. 3
a.sosnowska@smmickiewicza.bialystok.pl
Czynsze
pok. 101
tel: 85 7416434 wew. 1
s.pogorzelska@smmickiewicza.bialystok.pl
Wkłady
pok. 101
tel: 85 7416434 wew. 1
m.chalecka@smmickiewicza.bialystok.pl
Płace
pok. 205
tel: 85 7416434 wew. 8
a.malczewska@smmickiewicza.bialystok.pl
Sprawy samorządowe
pok. 205
tel: 85 7416434 wew. 8
m.brodziuk@smmickiewicza.bialystok.pl
Rozliczenie wody, lokale usługowe
pok. 204
tel: 85 7416434 wew. 2
a.romanowicz@smmickiewicza.bialystok.pl
Inspektor ds. administracyjnych
pok. 208
tel: 85 7416434 wew. 6
j.choroszewski@smmickiewicza.bialystok.pl
Kierownik Działu Administracji
pok. 209
tel: 85 7416434 wew. 5
b.perkowska@smmickiewicza.bialystok.pl
Kierownik Działu Technicznego i GZM
pok. 210
tel: 85 7416434 wew. 4
m.krystosiak@smmickiewicza.bialystok.pl
W godzinach pracy Spółdzielni wszystkie awarie i naprawy należy zgłaszać do Działu Technicznego przy ul. Słowackiego 11, tel. 85 741 63 62

TELEFONY AWARYJNE:

Po godzinach pracy spółdzielni awarie i naprawy należy zgłaszać pod numery telefonów:

UWAGA:

w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz. 7:00 – 15:00 oraz we wtorki w godz. 7:00 – 17:00 wszystkie awarie i naprawy należy zgłaszać do Działu Technicznego przy ul.Słowackiego 11, tel. 85 7416 362.

Telefony alarmowe
Telefon alarmowy
112
Pogotowie Ratunkowe
999 lub 85 7422 222
Straż Pożarna
998 lub 85 6769 981
Policja
997 lub 85 6702 473)
Straż Miejska
986 lub 85 8696 800
Pogotowie Wodociągowe
994
Pogotowie Ciepłownicze
993 lub 85 7407 018
Pogotowie Gazowe
992 lub 85 6645 942
Pogotowie Elektryczne
991 lub 85 7327 274