SM Mickiewicza

ZARZĄD

Prezes Zarządu
Jakub Bazydło
tel. 85 741-64-34
pok. 202
Z-ca Prezesa ds. GZM
Tomasz Nartowicz
tel. 85 741-64-34
pok. 201
Z-ca Prezesa
Izabella Łucja Maliszewska
tel. 85 741-64-34
pok. 211

Zarząd przyjmuje interesantów we wtorki, w godz. 11:00 – 16:00