a001

Witamy na stronie Spółdzielni Mieszkaniowej im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

sp 

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Adama Mickiewicza powstała w 1991 roku w wyniku podziału Spółdzielni Mieszkaniowej „Zachęta”. Naszym podstawowym zadaniem jest gospodarka zasobami mieszkaniowymi. Na dzień 31 grudnia 2008r. zasoby Spółdzielni składały się z 66 budynków mieszkalnych o łącznej powierzchni 167.782,69 m2.

 

Informacje przeznaczone wyłącznie Członkom Spółdzielni dostępne są po zalogowaniu.
Hasła dostępu można odebrać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Świętojańskiej 13/1 w Białymstoku, p. 203 (II piętro).


OGŁOSZENIE
ODCZYT STANÓW WODOMIERZY


Spółdzielnia Mieszkaniowa im. A. Mickiewicza w Białymstoku uprzejmie informuje, że odczyt stanów wodomierzy ciepłej i zimnej wody odbędą się w dniach 20-26.11.2017r.
Dokładny termin i godzina odczytu będzie ustalona indywidualnie dla danego budynku. Ogłoszenia o dokładnym terminie odczytu będą wywieszone na klatkach schodowych.
W przypadku nieobecności Spółdzielnia prosi o podanie odczytu wodomierzy.
Odczyty można podawać:

- telefonicznie - 85 74 16 434 wew.2 / 85 73 26 185 wew.2
- na adres e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
- uzupełnić druk pozostawiony w euroskrzynce i zwrócić do Spółdzielni
w terminie do 30.11.2017r.


W przypadku gdy wskazania wodomierzy jednokrotnie nie zostaną podane na koniec danego okresu rozliczeniowego, zostanie naliczone średnie zużycie wody z poprzedniego roku. Jeżeli użytkownik dwukrotnie nie podał stanów wodomierzy lub nie udostępnił lokalu przedstawicielowi Spółdzielni w celu dokonania odczytu w dwóch następujących po sobie okresach rozliczeniowych zostanie rozliczony zgodnie z obowiązującym „Regulaminem rozliczania kosztów zużycia wody i ustalania opłat z tytułu dostawy wody i odprowadzania ścieków” uchwalonym w dniu 24.11.2015r Uchwałą nr 27/11/15 Rady Nadzorczej Spółdzielni.

ZAPROSZENIE

        Spółdzielnia Mieszkaniowa im. A. Mickiewicza w Białymstoku oraz Izba Adwokacka w Białymstoku zapraszają na cykl spotkań mających na celu pogłębienie wiedzy, w szczególności osób starszych, będących członkami Spółdzielni:

 1. dn. 12 maja 2017r. godz. 1800 nt. Oszustwa wobec osób starszych, sprawy spadkowe i postępowanie spadkowe w tym sporządzanie testamentu, zachowek, dział spadku.
 2. dn. 02 czerwca 2017r. godz. 1800 nt. Prawo rodzinne w zakresie alimentów dla dzieci oraz między członkami rodziny, ubezwłasnowolnienie, rozwód i separacja w odniesieniu do spraw dotyczących dzieci.
 3. dn. 23 czerwca 2017r. godz. 1800 nt. Prawa konsumenta, rękojmia, gwarancja, umowa sprzedaży w ramach umów zawieranych na co dzień i jej forma, roszczenia przysługujące konsumentowi i droga ich dochodzenia.

Spotkania będą się odbywać w klubie osiedlowym Ballada ul. Słowackiego 11, spotkania są nieodpłatne.

Zapraszamy.

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Adama Mickiewicza w Białymstoku posiada wolny lokal usługowy znajdujący się w budynku przy ul. Mickiewicza 32 o pow. 64,60m2.
Zainteresowanych prosimy o kontakt ze Spółdzielnią.
Wszelkie informacje dostępne pod nr tel. 85 7416 434 wew. 8. 
Pytania można kierować również na mail:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dzien dziecka

OGŁOSZENIE
ODCZYT STANÓW WODOMIERZY
 
Spółdzielnia Mieszkaniowa im. A. Mickiewicza w Białymstoku uprzejmie informuje, że odczyt stanów wodomierzy ciepłej i zimnej wody odbędą się w dniach 17 - 24.05.2016r.
Dokładny termin i godzina odczytu będzie ustalona indywidualnie dla każdego budynku. Ogłoszenia o dokładnym terminie odczytu będą wywieszone na klatkach schodowych.
W przypadku nieobecności Spółdzielnia prosi o podanie odczytu wodomierzy.

Odczyty można podawać:

 • telefonicznie - 85 74 16 434 wew.2 / 85 73 26 185 wew.2
 • na adres e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • uzupełnić druk pozostawiony w euroskrzynce i zwrócić do Spółdzielni
w terminie do 31.05.2016r.

W przypadku gdy wskazania wodomierzy jednokrotnie nie zostaną podane na koniec danego okresu rozliczeniowego, zostanie naliczone średnie zużycie wody z poprzedniego roku. Jeżeli użytkownik dwukrotnie nie podał stanów wodomierzy lub nie udostępnił lokalu przedstawicielowi Spółdzielni w celu dokonania odczytu w dwóch następujących po sobie okresach rozliczeniowych zostanie rozliczony zgodnie z obowiązującym „Regulaminem rozliczania kosztów zużycia wody i ustalania opłat z tytułu dostawy wody i odprowadzania ścieków” uchwalonym w dniu 24.11.2015r Uchwałą nr 27/11/15 Rady Nadzorczej Spółdzielni.

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Adama Mickiewicza
15-082 Białystok ul. Świętojańska 13/1

ogłasza drugi przetarg nieograniczony ofertowy w zakresie wykonania w 2016 roku:

 • Modernizacji instalacji wodnych wewnętrznych
 • Robót drogowych
 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest zakup Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla danego rodzaju robót (50 zł z VAT) zawierającej informacje i warunki niezbędne do prawidłowego sporządzenia i złożenia oferty.
 2. Zakupu Specyfikacji oraz uzyskania dodatkowych wyjaśnień można dokonać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Świętojańskiej 13/1 pokój 210 lub 209 w godz.7.30 - 14.30 (wtorek w godz. 9.30 - 16.30), tel. 85-741 64 34 wew.4 lub 9.
 3. Oferty prosimy składać w sekretariacie Spółdzielni do dnia 14.04.2016r. do godz. 10.00.
 4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.04.2016r. o godz. 10.30 w biurze Spółdzielni – I piętro, sala świetlicy.
 5. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub odwołania przetargu bez podania przyczyn.
 6. Oferty złożone w przetargu nie będą zwracane.

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Adama Mickiewicza w Białymstoku informuje, że w bieżącym roku kalendarzowym planuje wystąpić do Urzędu Miejskiego w Białymstoku, Departamentu Ochrony Środowiska, z wnioskami o wydanie zezwoleń na usunięcie drzew rosnących na wyszczególnionych poniżej nieruchomościach.

lp Nieruchomość Gatunek drzewa Obwód na wys. 130cm
1. Konopnickiej 10 Kasztanowiec od strony kl. II – podwójny pień 205 cm + 240 cm
2. Konopnickiej 12 A Wierzba, plac zabaw 195 cm
3. Konopnickiej 12 B Kasztanowiec od strony kl. IV - V 214 cm
4. Konopnickiej 5A Brzoza od strony kl. II 144 cm
5. Orzeszkowej 14 Wierzba od strony balkonów – podwójny pień 155 cm + 175 cm
6. Konopnickiej 2A 1. Brzoza szczyt budynku kl. IV
2. Brzoza od strony kl. IV
3. Brzoza od strony kl. IV
4. Brzoza od strony kl. IV /wiatrołom/
1. 88 cm
2. 63 cm
3. 98 cm
4. 135 cm
7. Branickiego 25 Wierzba w szczycie budynku kl. I 152 cm
8. Branickiego 29 1. Wierzba od strony balkonów
2. Wierzba od strony balkonów - podwójny pień
1. 192 cm
2. 120 cm + 137 cm
9. Warszawska 76 1. Wierzba od strony balkonów
2. Wierzba od strony balkonów
3. Wierzba od strony balkonów
1. 150 cm
2. 173 cm
3. 203 cm
10. Warszawska 74 1. Akacja przy komorze śmietnikowej
    – potrójny pień
2. Akacja pochylona na stronę wspólnoty
1. 155 cm + 126 cm +
    203 cm
2. 156 cm
11. Słowackiego 10 1. Klon, narożnik budynku od strony balkonów, kl. I
    – podwójny pień
2. Śliwa, narożnik budynku od strony balkonów, kl. I
    – podwójny pień
1. 38 cm + 50 cm2. 90 cm + 133 cm
12. Świętojańska 13/1 Wierzba, narożnik budynku od strony ul. Świętojańskiej 208 cm

 Powyższy zamiar wynika z faktu dbałości o bezpieczeństwo i mienie mieszkańców, oraz realizacji wniosków zgłaszanych przez członków Spółdzielni.
Wszystkie uwagi dotyczące planów usunięcia drzew rosnących na w/w nieruchomościach prosimy składać w formie pisemnej w sekretariacie Spółdzielni, lub przesyłać drogą elektroniczna na adres
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 kwietnia 2016r.

OGŁOSZENIE
Odczyt podzielników kosztów CO

Harmonogram odczytu podzielników kosztów c.o. w zasobach w S.M im A. Mickiewicza

OGŁOSZENIE
Odczyt podzielników kosztów CO

Harmonogram odczytu i montażu podzielników kosztów c.o. w zasobach w S.M im A. Mickiewicza

OGŁOSZENIE
ODCZYT STANÓW WODOMIERZY

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. A. Mickiewicza w Białymstoku uprzejmie informuje, że odczyt stanów wodomierzy ciepłej i zimnej wody odbędą się w dniach 17 - 23.11.2015r.
Dokładny termin i godzina odczytu będzie ustalona przez Gospodarza danego budynku. Ogłoszenia o dokładnym terminie odczytu będą wymieszone na klatkach schodowych.

W przypadku nieobecności w Spółdzielnia prosi o podanie odczytu wodomierzy:
- telefonicznie - 85 74 16 434 wew.2 / 85 73 26 185 wew.2
- na adres e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
w terminie do 30.11.2015r.

W przypadku gdy wskazania wodomierzy jednokrotnie nie zostaną podane na koniec danego okresu rozliczeniowego (w terminie w/w), zostanie naliczone średnie zużycie wody z poprzedniego roku. Jeżeli użytkownik dwukrotnie nie poda stanów wodomierzy lub nie udostępnił lokalu przedstawicielowi Spółdzielni w celu dokonania odczytu w dwóch następujących po sobie okresach rozliczeniowych zostanie rozliczony zgodnie z obowiązującym „Regulaminem rozliczania kosztów zużycia wody i ustalania opłat z tytułu dostawy wody i odprowadzania ścieków”.

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Adama Mickiewicza w Białymstoku informuje, że 
w dniu 05.06.2015r. (piątek) biuro Spółdzielni będzie NIECZYNNE.

Dyżury będą pełniły pogotowia:
1. Wodno-kanalizacyjne: 506-546-738
2. Elektryczne i windy: 19282, 85 742-47-56

OGŁOSZENIE
ODCZYT LICZNIKÓW WODY

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. A. Mickiewicza w Białymstoku uprzejmie informuje, że odczyt stanów liczników ciepłej i zimnej wody odbędą się w dniach 21 - 24.05.2015r.
Ogłoszenia o dokładnym terminie odczytu będą wywieszone na klatkach schodowych.

W przypadku nieobecności Spółdzielnia prosi o podanie odczytu wodomierzy telefonicznie w terminie do 29.05.2015r.

85 7 416 434 wew.2
85 7 326 185 wew.2
85 7 416 362

lub na adres e-mailTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wodomierze których wskazania nie zostaną podane w w/w terminie będą rozliczone wg średniej wskazań podanych w poprzednim okresie. W wypadku dwukrotnego niepodania stanu wodomierzy za zużycie wody obciążymy zgodnie z „Regulaminem rozliczenia kosztów zużycia wody i ustalenia opłat z tytułu dostawy wody i odprowadzania ścieków.”
zatwierdzonego uchwałą Rady Nadzorczej Nr 21/04/07 z dn.17.04.2007 r.

podworko nivea1

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Adama Mickiewicza w Białymstoku informuje, że w dniu 02.01.2015r. (piątek) biuro Spółdzielni będzie NIECZYNNE.
Dyżury będą pełniły pogotowia:
1. Wodno-kanalizacyjne: 506-546-738
2. Elektryczne i windy: 19282, 85 742-47-56

HARMONOGRAM ODCZYTÓW PODZIELNIKÓW KOSZTÓW C.O. W
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEM IM. ADAMA MICKIEWICZA
PODZIELNIKI ELEKTRONICZNE

02.01.2015r (piątek) w godz. od 16.00 do 19.30
    1. Orzeszkowej 9 w godz. od 16.00 do 18.00
    2. Orzeszkowej 7 A w godz. od 17.30 do 19.30
    3. Świętojańska 13/4 w godz. od 16.00 do 17.30
    4. Świętojańska 13/3 w godz. od 17.30 do 19.30

05.01.2015r (poniedziałek) w godz. od 16.00 do 19.30
    1. Orzeszkowej 6 w godz. od 16.00 do 18.30
    2. Konopnickiej 2 w godz. od 18.00 do 19.30
    3. Konopnickiej 2 A w godz. od 18.00 do 19.30

09.01.2015r (piątek) w godz. od 16.00 do 20.00
    1. Orzeszkowej 2 w godz. od 16.00 do 18.00
    2. Orzeszkowej 3 A w godz. od 18.00 do 19.30
    3. Konopnickiej 10 w godz. od 18.00 do 20.00

12.01.2015r (poniedziałek) w godz. od 16.00 do 19.30
    1. Konopnickiej 12 w godz. od 16.00 do 17.30
    2. Konopnickiej 12 A w godz. od 17.30 do 19.30
    3. Mickiewicza 17 w godz. od 16.00 do 17.30
    4. Grottgera 2/1 w godz. od 17.00 do 18.30
    5. Konopnickiej 5 A w godz. od 18.30 do 20.00

13.01.2015r (wtorek) w godz. od 16.00 do 19.30
    1. Parkowa 8 w godz. od 16.00 do 17.00
    2. Grottgera 12 w godz. od 17.00 do 19.00
    3. Słowackiego 3 A w godz. od 18.00 do 19.30

14.01.2015r (środa) w godz. od 16.00 do 19.30
    1. Słowackiego 10 w godz. od 16.00 do 17.30
    2. Podleśna 17 A w godz. od 17.30 do 19.30
    3. Świętojańska 13 A w godz. od 16.00 do 18.00
    4. Świętojańska 13 B w godz. od 17.30 do 19.30

15.01.2015r (czwartek) w godz. od 16.00 do 19.30
    1. Mickiewicza 42 w godz. od 16.00 do 19.30
    2. Orzeszkowej 21 w godz. od 18.00 do 19.30

16.01.2015r (piątek) w godz. od 16.00 do 19.30
    1. Branickiego 25 w godz. od 16.00 do 19.30

19.01.2015r (poniedziałek) w godz. od 16.00 do 19.30
    1. Branickiego 27 w godz. od 16.00 do 19.30

20.01.2015r (wtorek) w godz. od 16.00 do 19.30
    1. Branickiego 29 w godz. od 16.00 do 19.30

21.01.2015r (środa) w godz. od 16.00 do 18.00
    1. Świętojańska 4, 6 w godz. od 16.00 do 18.00

Drugi termin odczytów odbędzie się w dniu 26.01.2015 r. (poniedziałek)
w godz. od 16.00 do 20.00.
W sprawach losowych proszę o kontakt: 502 182 725 Pan Krzysztof Grynczel w dniach odczytów.

HARMONOGRAM ODCZYTÓW PODZIELNIKÓW KOSZTÓW C.O. W
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEM IM. ADAMA MICKIEWICZA:

PODZIELNIKI WYPARKOWE

15.12.2014r. (poniedziałek) w godzinach od 16:00 do 20:00
    1. Orzeszkowej 16, Konopnickiej 14
    2. Mickiewicza 38, Mickiewicza 38/1
    3. Mickiewicza 33A, Konopnickiej 4 (2 klatki)
    4. Słowackiego 2A, Mickiewicza 44A

16.12.2014r. (wtorek) w godzinach od 16:00 do 20:00
    1. Orzeszkowej 9A, Orzeszkowej 5A
    2. Mickiewicza 32, Parkowa 2A
    3. Konopnickiej 4(do końca), Konopnickiej 6
    4. Słowackiego 5A, Grottgera 4

17.12.2014r. (środa) w godzinach od 16:00 do 20:00
    1. Świętojańska 13/2 (5 klatek)
    2. Parkowa 4, Parkowa 6A
    3. Konopnickiej 8
    4. Podleśna 5A

18.12.2014r. (czwartek) w godzinach od 16:00 do 19:00
    1. Świętojańska 13/2 (do końca)
    2. Parkowa 14 (do nr 55)
    3. Parkowa 7
    4. Słowackiego 9A

19.12.2014r. (piątek) w godzinach od 16:00 do 18:00
    1. Parkowa 14 (od nr 56 do końca)

Drugi termin odczytów odbędzie się w dniu 02.01.2015r. (piątek) w godzinach od 17:00 do 19:00
W sprawach losowych proszę o kontakt 502 182 725 Pan Krzysztof Grynczel w dniu odczytu.

OGŁOSZENIE

W dniach od 21.11.2014r. do 25.11.2014r. zostaną przeprowadzone przez Gospodarzy Budynków odczyty stanów wodomierzy. Termin przeprowadzenia odczytów w poszczególnych budynkach zostanie podany w ogłoszeniach na klatkach schodowych.
W przypadku nieobecności Spółdzielnia prosi o podanie odczuty wodomierzy telefonicznie w terminie do28.11.2014r. tel. 85 7416 434 wew. 2; 85 7326 185 wew.2; 85 7416 362 lub na adresTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Prosimy osoby przesyłające wskazania wodomierzy przez Internet o podanie dokładnego adresu oraz nazwiska właściciela mieszkania.
Wodomierze których wskazania nie zostaną podane w w/w terminie będą rozliczone wg średniej wskazań podanych w poprzednim okresie. W wypadku dwukrotnego niepodania stanu wodomierzy za zużycie wody obciążymy zgodnie z „Regulaminem rozliczenia kosztów zużycia wody i ustalenia opłat z tytułu dostawy wody i odprowadzania ścieków” zatwierdzonego Uchwałą nr 21/04/07 Rady Nadzorczej Spółdzielni z dnia 17.04.2017r, Prot.4/07.

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Adama Mickiewicza w Białymstoku informuje, że w dniu 10.11.2014r.(poniedziałek) biuro Spółdzielni będzie NIECZYNNE.
Dyżury będą pełniły pogotowia:
1. Wodno- kanalizacyjne: 506-546-738
2. Elektryczne i windy: 19282, 85 742-47-56

OGŁOSZENIE - NIEAKTUALNE

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Adama Mickiewicza w Białymstoku posiada wolny
lokal usługowy znajdujący się na XI piętrze w budynku przy ul. Mickiewicza 42 o ogólnej
powierzchni 5,15m² .
Zainteresowanych prosimy o kontakt ze Spółdzielnią. Wszelkie informacje dostępne
pod nr tel. 85 7416 434 wew.17. Pytania można kierować również na mail:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

OGŁOSZENIE - NIEAKTUALNE

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Adama Mickiewicza w Białymstoku posiada wolny
lokal usługowy znajdujący się w piwnicy budynku przy ul. Mickiewicza 32 (wejście od
szczytu budynku) o ogólnej powierzchni 64,60m² .
Zainteresowanych prosimy o kontakt ze Spółdzielnią. Wszelkie informacje dostępne
pod nr tel. 85 7416 434 wew.8. Pytania można kierować również na mail:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

OGŁOSZENIE

        Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Adama Mickiewicza informuje, że od dnia 01.09.2014r. właściciele mieszkań, garaży, boksów będą mogli założyć indywidualne konto internetowe w systemie netCzynsze, przez które będzie dostęp do wglądu bieżącego salda i historii wpłat.

        W celu założenia indywidualnego konta właściciel mieszkania, garażu lub boksu powinien zgłosić się osobiście do biura Spółdzielni przy ul. Świętojańskiej 13/1 pok. 200 (sekretariat).

OGŁOSZENIE - NIEAKTUALNE

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Adama Mickiewicza w Białymstoku posiada wolny lokal usługowy znajdujący się na XI piętrze w budynku przy ul. Mickiewicza 42 o ogólnej powierzchni 13,50m² .
Zainteresowanych prosimy o kontakt ze Spółdzielnią. 
Wszelkie informacje dostępne pod nr tel. 85 7416 434 wew.8. 
Pytania można kierować również na mail:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

OGŁOSZENIE

W dniach od 21.05.2014r do 24.05.2014r zostaną przeprowadzone przez Gospodarzy Budynków odczyty stanów wodomierzy. Termin przeprowadzenia odczytów w poszczególnych budynkach zostanie podany w ogłoszeniach na klatkach schodowych.
W przypadku nieobecności Spółdzielnia prosi o podanie odczytu wodomierzy
telefonicznie w terminie do 30.05.2014 
tel. 85 7 416 434 wew.2; 85 7 326 185 wew.2; 85 7 416 362
lub na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Prosimy osoby przesyłające wskazania wodomierzy przez Internet o podanie dokładnego adresu oraz nazwiska właściciela mieszkania.
Wodomierze których wskazania nie zostaną podane w w/w terminie będą rozliczone wg średniej wskazań podanych w poprzednim okresie. W wypadku dwukrotnego niepodania stanu wodomierzy za zużycie wody obciążymy zgodnie z „Regulaminem rozliczania kosztów zużycia wody i ustalania opłat z tytułu dostawy wody i odprowadzania ścieków” zatwierdzonego Uchwałą nr 21/04/07 Rady Nadzorczej Spółdzielni z dnia 17.04.2007r, prot. 4/07.

OGŁOSZENIE - NIEAKTUALNE

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Adama Mickiewicza w Białymstoku posiada wolny
lokal usługowy znajdujący się na I piętrze w budynku przy ul. Świętojańskiej 13/1
o powierzchni użytkowej 24,45m² + części wspólne korytarzy o pow. 18,32m² tj. ogółem
42,77m².

Zainteresowanych prosimy o kontakt ze Spółdzielnią. 
Wszelkie informacje dostępne pod nr tel. 85 7416 434 wew.17. 
Pytania można kierować również na mail:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

OGŁOSZENIE - NIEAKTUALNE

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Adama Mickiewicza w Białymstoku posiada wolny lokal usługowy znajdujący się w pomieszczeniu piwnicznym w budynku przy ul. Konopnickiej 2A o ogólnej powierzchni 28,96m².

Zainteresowanych prosimy o kontakt ze Spółdzielnią. 
Wszelkie informacje dostępne pod nr tel. 85 7416 434 wew.17. 
Pytania można kierować również na mail:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

OGŁOSZENIE - NIEAKTUALNE

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Adama Mickiewicza w Białymstoku posiada wolny lokal usługowy znajdujący się na I piętrze budynku przy ul. Mickiewicza 14 (budynek przychodni) o powierzchni użytkowej 26,40m² + części wspólne korytarzy 20,80m2 tj. ogółem 47,20m² (sugerowany cel przeznaczenia – gabinet lekarski)

Zainteresowanych prosimy o kontakt ze Spółdzielnią. 
Wszelkie informacje dostępne pod nr tel. 85 7416 434 wew.17. 
Pytania można kierować również na mail:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

PRZETARG - nieaktualne

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. A. Mickiewicza w Białymstoku ul. Świętojańska 13/1 ogłasza przetarg ograniczony na n/w środki transportowe i sprzęt:
I. Ciągnik rolniczy Ursus C-360, nr. rej. BI 533F, rok prod.1978, sprawny technicznie, cena wywoławcza -21933,00 zł .
II. Ciągnik rolniczy Ursus C-330, nr. rej. BI 287F, rok prod. 1989, sprawny technicznie, cena wywoławcza -16239,00 zł,
III. Spychacz czołowy typ I-218/2, sprawny technicznie, w cenie 3955,00 zł
IV. Rozsiewacz piasku (nawozów) typ ML-350, rok prod.2008, sprawny technicznie, w cenie 2075,00 zł.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne będące członkami Spółdzielni Mieszkaniowej im. A. Mickiewicza w Białymstoku.

Przetarg na powyższe środki transportu i sprzęt ogłasza się na dzień 09.01.2014r. (czwartek) o godz. 1000 w świetlicy Spółdzielni przy ul. Świętojańskiej 13/1.
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić do godz. 9.30 w dniu przetargu w kasie Spółdzielni.
W/w sprzęt można oglądać na dwa dni przed przetargiem w godz. 9-15 adres j/w.
Spółdzielnia zastrzega sobie unieważnienie przetargu bez podania przyczyn.

O G Ł O S Z E N I E - nieaktualne !

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Adama Mickiewicza 15-082 Białystok ul. Świętojańska 13/1
ogłasza przetarg nieograniczony na ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego 
Nr 39 przy ul. Orzeszkowej Nr 6 w Białymstoku o pow. użytkowej 43,90 m2, na II piętrze.
Cena wywoławcza -170.000 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu – 29.05.2013r. o godz. 11.00 w siedzibie Spółdzielni przy 
ul. Świętojańskiej – 13/1.
Lokal mieszkalny jest zbywany bez remontu.
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić w kasie SM w dniu przetargu 
lub na konto PKO BP S.A. I O/Białystok 95 1020 1332 0000 1402 0026 1644 
do dnia 27.05.2013r.
Zastrzega się przepadek wadium na rzecz Sp-ni, jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje minimum jednego postąpienia ponad cenę wywoławczą. Postąpienie wynosi 1.000zł. 
Spółdzielnia zastrzega prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
W celu obejrzenia mieszkania należy zgłosić się do Spółdzielni – pok. 208 w dniach 23-24.05.2013r. w godzinach 13.00-14.00, bliższe informacje: pok. 203 tel. (85)7416-434

PRZETARG - nieaktualne

SM im. A. Mickiewicza w Białymstoku ul. Świętojańska – 13/1 ogłasza przetarg nieograniczony na ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego Nr 39 przy ul. Orzeszkowej Nr 6 w Białymstoku o pow. użytkowej 43,90 m2, na II piętrze.
Cena wywoławcza -160.000 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu – 21.08.2013r. o godz. 11.00 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Świętojańskiej 13/1. 
Lokal mieszkalny jest zbywany bez remontu.
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić w kasie SM w dniu przetargu lub na konto PKO BP S.A. I O/Białystok 95 1020 1332 0000 1402 0026 1644 do dnia 19.08.2013r.
Zastrzega się przepadek wadium na rzecz Sp-ni, jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje minimum jednego postąpienia ponad cenę wywoławczą.
Postąpienie wynosi 1.000zł. Spółdzielnia zastrzega prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
W celu obejrzenia mieszkania należy zgłosić się do Spółdzielni – pok. 208 w dniach 12 – 14 .08.2013r. w godz. 13,00 – 14,00 , bliższe informacje: pok.203, tel. 85 ( 74 -16- 434)