SM Mickiewicza

Spółdzielnia Mieszkaniowa
im. Adama Mickiewicza
w Białymstoku

Pogotowie energetyczne i windy tel.: 19282 i 85 74 24 756   •   pogotowie wodno-kanalizacyjne tel.: 506 546 738

Kontakt po godzinach pracy Spółdzielni