SM Mickiewicza

SKŁAD RADY NADZORCZEJ

Skład Rady Nadzorczej kadencji 2019 - 2022

Funkcja w Radzie Nadzorczej
Imię i nazwisko
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Piotr Korol
Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Barbara Antonienko
Sekretarz Rady Nadzorczej
Ryszard Zięckowski
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Łukasz Prokorym
Członek Komisji Rewizyjnej
Paweł Łopiński
Członek Komisji Rewizyjnej
Andrzej Chomicki
Przewodniczący Komisji GZM i RS
Maria J. Majer
Członek Komisji GZM i RS
Ryszard Zięckowski
Członek Komisji GZM i RS
Jolanta B. Bogucka
Członek Komisji GZM i RS
Sylwia Szliserman
Przewodniczący Komisji
Społeczno-Kulturalno-Oświatowej
Wojciech Kucerow
Członek Komisji Społeczno-Kulturalno-Oświatowej
Barbara Antonienko
Członek Komisji Społeczno-Kulturalno-Oświatowej
Elżbieta Sikorska-Zieleniewska