SM Mickiewicza

SKŁAD RADY NADZORCZEJ

Skład Rady Nadzorczej kadencji 2022 - 2025

Funkcja w Radzie Nadzorczej
Imię i nazwisko
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Irena Kurkowska
Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Jan Kowalewski
Sekretarz Rady Nadzorczej
Krzysztof Roland Synoracki
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Łukasz Prokorym
Członek Komisji Rewizyjnej
Paweł Łopiński
Członek Komisji Rewizyjnej
Elżbieta Sikorska – Zieleniewska
Przewodniczący Komisji GZM i RS
Sylwia Szliserman
Członek Komisji GZM i RS
Małgorzata Lasocka
Członek Komisji GZM i RS
Krzysztof Roland Synoracki
Przewodniczący Komisji
Społeczno-Kulturalnej
Andrzej Chomicki
Członek Komisji Społeczno-Kulturalnej
Zofia Zięckowska
Członek Komisji Społeczno-Kulturalnej
Jerzy Bołtuć