NetCzynsze | STRONA GŁÓWNA | E-MAIL   2016-05-23

 OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Adama Mickiewicza w Białymstoku informuje, że w dniu 27.05.2016r. (piątek) biuro Spółdzielni będzie NIECZYNNE.
Dyżury będą pełniły pogotowia:

  1. Wodno- kanalizacyjne: 506-546-738
  2. Elektryczne i windy: 19282, 85 742-47-56


2016-04-25

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Adama Mickiewicza w Białymstoku informuje, że  w dniu 02.05.2016r. (poniedziałek) biuro Spółdzielni będzie NIECZYNNE.  
Dyżury będą pełniły pogotowia:

  1. Wodno- kanalizacyjne: 506-546-738
  2. Elektryczne i windy: 19282, 85 742-47-56


2016-02-12

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Adama Mickiewicza w Białymstoku posiada wolny lokal usługowy znajdujący się w budynku przy ul. Mickiewicza 38 o pow. 53,78m2.
Zainteresowanych prosimy o kontakt ze Spółdzielnią. Wszelkie informacje dostępne pod nr tel. 85 7416 434 wew. 8. Pytania można kierować również na mail:

a.malczewska@smmickiewicza.bialystok.pl


2016-01-04

OGŁOSZENIE
Odczyt podzielników kosztów CO

Harmonogram odczytu podzielników kosztów c.o. w zasobach w S.M im A. Mickiewicza


2015-12-21

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Adama Mickiewicza w Białymstoku informuje, że w dniu 31.12.2015r. (czwartek) Kasa Spółdzielni będzie czynna w godz. 7:30 – 13:00


2015-12-21

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Adama Mickiewicza w Białymstoku informuje, że w dniu 24.12.2015r. (czwartek) biuro Spółdzielni będzie NIECZYNNE.
Dyżury będą pełniły pogotowia:
1. Wodno- kanalizacyjne: 506-546-738
2. Elektryczne i windy: 19282, 85 742-47-56


2015-12-12

OGŁOSZENIE
Montaż i odczyt podzielników kosztów CO

Harmonogram odczytu i montażu podzielników kosztów c.o. w zasobach w S.M im A. Mickiewicza


2015-11-04

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Adama Mickiewicza w Białymstoku posiada wolny lokal usługowy znajdujący się w budynku przy ul. Orzeszkowej 9 o ogólnej powierzchni 82,60m².
Zainteresowanych prosimy o kontakt ze Spółdzielnią. Wszelkie informacje dostępne pod nr tel. 85 7416 434 wew.8. Pytania można kierować również na mail:

a.malczewska@smmickiewicza.bialystok.pl


2015-11-03

OGŁOSZENIE - NIEAKTUALNE

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Adama Mickiewicza w Białymstoku posiada wolny lokal usługowy znajdujący się na parterze w budynku przy ul. Mickiewicza 32 o pow. 76,17m² łącznie z pomieszczeniem piwnicznym o pow. 66,06m2.
Zainteresowanych prosimy o kontakt ze Spółdzielnią. Wszelkie informacje dostępne pod nr tel. 85 7416 434 wew.8. Pytania można kierować również na mail:

a.malczewska@smmickiewicza.bialystok.pl


2015-10-30

OGŁOSZENIE - NIEAKTUALNE

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Adama Mickiewicza w Białymstoku posiada wolny lokal usługowy znajdujący się w budynku przy ul. Mickiewicza 17 o ogólnej powierzchni 138,51m².
Zainteresowanych prosimy o kontakt ze Spółdzielnią. Wszelkie informacje dostępne pod nr tel. 85 7416 434 wew.8.
Pytania można kierować również na mail:

a.malczewska@smmickiewicza.bialystok.pl


2015-07-03

OGŁOSZENIE - NIEAKTUALNE

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Adama Mickiewicza w Białymstoku posiada wolny lokal usługowy znajdujący się na parterze budynku przy ul. Mickiewicza 14 o ogólnej powierzchni 32,10m² ( 25,00m2 pow.lokalu + 7,10m2 wspólna powierzchnia korytarzy).
Zainteresowanych prosimy o kontakt ze Spółdzielnią.
Wszelkie informacje dostępne pod nr tel. 85 7416 434 wew.8.
Pytania można kierować również na mail:

a.malczewska@smmickiewicza.bialystok.pl


2015-05-14

OGŁOSZENIE
ODCZYT LICZNIKÓW WODY

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. A. Mickiewicza w Białymstoku uprzejmie informuje, że odczyt stanów liczników ciepłej i zimnej wody odbędą się w dniach 21 - 24.05.2015r.
Ogłoszenia o dokładnym terminie odczytu będą wywieszone na klatkach schodowych.

W przypadku nieobecności Spółdzielnia prosi o podanie odczytu wodomierzy telefonicznie w terminie do 29.05.2015r.

85 7 416 434 wew.2
85 7 326 185 wew.2
85 7 416 362

lub na adres e-mail: sekretariat@smmickiewicza.bialystok.pl

Wodomierze których wskazania nie zostaną podane w w/w terminie będą rozliczone wg średniej wskazań podanych w poprzednim okresie. W wypadku dwukrotnego niepodania stanu wodomierzy za zużycie wody obciążymy zgodnie z „Regulaminem rozliczenia kosztów zużycia wody i ustalenia opłat z tytułu dostawy wody i odprowadzania ścieków.”
zatwierdzonego uchwałą Rady Nadzorczej Nr 21/04/07 z dn.17.04.2007 r.


2015-05-14

O G Ł O S Z E N I E - NIEAKTUALNE

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Adama Mickiewicza w Białymstoku posiada wolny lokal usługowy znajdujący się budynku przy ul. Mickiewicza 27 o ogólnej powierzchni 92,70m²
Zainteresowanych prosimy o kontakt ze Spółdzielnią. Wszelkie informacje dostępne pod nr tel. 85 7416 434 wew.8
Pytania można kierować również na mail: a.malczewska@smmickiewicza.bialystok.pl


2015-03-03

RADA NADZORCZA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
im. ADAMA MICKIEWICZA w BIAŁYMSTOKU
OGŁASZA KONKURS
NA STANOWISKO CZŁONKA ZARZĄDU – ZASTĘPCY PREZESA SPÓŁDZIELNI


 

 

 

 

 

 

Strona główna | Aktualności | Rada Nadzorcza | Akty prawne | Skład zarządu | Informacje | Galeria | Kontakt | Ballada