NetCzynsze | STRONA GŁÓWNA | E-MAIL   
2015-03-03

RADA NADZORCZA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
im. ADAMA MICKIEWICZA w BIAŁYMSTOKU
OGŁASZA KONKURS
NA STANOWISKO CZŁONKA ZARZĄDU – ZASTĘPCY PREZESA SPÓŁDZIELNI


2014-11-26

HARMONOGRAM ODCZYTÓW PODZIELNIKÓW KOSZTÓW C.O. W
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEM IM. ADAMA MICKIEWICZA:

PODZIELNIKI WYPARKOWE

15.12.2014r. (poniedziałek) w godzinach od 16:00 do 20:00
    1. Orzeszkowej 16, Konopnickiej 14
    2. Mickiewicza 38, Mickiewicza 38/1
    3. Mickiewicza 33A, Konopnickiej 4 (2 klatki)
    4. Słowackiego 2A, Mickiewicza 44A

16.12.2014r. (wtorek) w godzinach od 16:00 do 20:00
    1. Orzeszkowej 9A, Orzeszkowej 5A
    2. Mickiewicza 32, Parkowa 2A
    3. Konopnickiej 4(do końca), Konopnickiej 6
    4. Słowackiego 5A, Grottgera 4

17.12.2014r. (środa) w godzinach od 16:00 do 20:00
    1. Świętojańska 13/2 (5 klatek)
    2. Parkowa 4, Parkowa 6A
    3. Konopnickiej 8
    4. Podleśna 5A

18.12.2014r. (czwartek) w godzinach od 16:00 do 19:00
    1. Świętojańska 13/2 (do końca)
    2. Parkowa 14 (do nr 55)
    3. Parkowa 7
    4. Słowackiego 9A

19.12.2014r. (piątek) w godzinach od 16:00 do 18:00
    1. Parkowa 14 (od nr 56 do końca)

Drugi termin odczytów odbędzie się w dniu 02.01.2015r. (piątek) w godzinach od 17:00 do 19:00
W sprawach losowych proszę o kontakt 502 182 725 Pan Krzysztof Grynczel w dniu odczytu.


2014-11-05

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Adama Mickiewicza w Białymstoku posiada wolny lokal usługowy znajdujący się na parterze budynku przy ul. Mickiewicza 38 o ogólnej powierzchni 34,20m².
Zainteresowanych prosimy o kontakt ze Spółdzielnią. Wszelkie informacje dostępne pod nr tel. 85 7416 434 wew.8. Pytania można kierować również na mail:

a.malczewska@smmickiewicza.bialystok.pl


OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Adama Mickiewicza w Białymstoku posiada wolny lokal usługowy znajdujący się w piwnicy budynku przy ul. Mickiewicza 32 (wejście od szczytu budynku) o ogólnej powierzchni 64,60m² .
Zainteresowanych prosimy o kontakt ze Spółdzielnią. Wszelkie informacje dostępne pod nr tel. 85 7416 434 wew.8. Pytania można kierować również na mail:

a.malczewska@smmickiewicza.bialystok.pl


2014-09-15

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Adama Mickiewicza w Białymstoku posiada wolny lokal usługowy znajdujący się na XI piętrze w budynku przy ul. Mickiewicza 42 o ogólnej powierzchni 5,15m² .
Zainteresowanych prosimy o kontakt ze Spółdzielnią. Wszelkie informacje dostępne pod nr tel. 85 7416 434 wew.17. Pytania można kierować również na mail:

a.malczewska@smmickiewicza.bialystok.pl


2014-05-08

OGŁOSZENIE

W dniach od 21.05.2014r do 24.05.2014r zostaną przeprowadzone przez Gospodarzy Budynków odczyty stanów wodomierzy. Termin przeprowadzenia odczytów w poszczególnych budynkach zostanie podany w ogłoszeniach na klatkach schodowych.
W przypadku nieobecności Spółdzielnia prosi o podanie odczytu wodomierzy
telefonicznie w terminie do 30.05.2014
tel. 85 7 416 434 wew.2; 85 7 326 185 wew.2; 85 7 416 362
lub na adres sekretariat@smmickiewicza.bialystok.pl
Prosimy osoby przesyłające wskazania wodomierzy przez Internet o podanie dokładnego adresu oraz nazwiska właściciela mieszkania.
Wodomierze których wskazania nie zostaną podane w w/w terminie będą rozliczone wg średniej wskazań podanych w poprzednim okresie. W wypadku dwukrotnego niepodania stanu wodomierzy za zużycie wody obciążymy zgodnie z „Regulaminem rozliczania kosztów zużycia wody i ustalania opłat z tytułu dostawy wody i odprowadzania ścieków” zatwierdzonego Uchwałą nr 21/04/07 Rady Nadzorczej Spółdzielni z dnia 17.04.2007r, prot. 4/07.


2014-04-01

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Adama Mickiewicza w Białymstoku posiada wolny lokal usługowy znajdujący się w szczycie budynku przy ul. Konopnickiej 2A o ogólnej powierzchni 20,40m².

Zainteresowanych prosimy o kontakt ze Spółdzielnią.
Wszelkie informacje dostępne pod nr tel. 85 7416 434 wew.17.
Pytania można kierować również na mail:

a.malczewska@smmickiewicza.bialystok.pl


2014-04-01

OGŁOSZENIE - nieaktualne

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Adama Mickiewicza w Białymstoku posiada wolny lokal usługowy znajdujący się na I piętrze budynku przy ul. Mickiewicza 14 (budynek przychodni) o powierzchni użytkowej 26,40m² + części wspólne korytarzy 20,80m2 tj. ogółem 47,20m² (sugerowany cel przeznaczenia – gabinet lekarski)

Zainteresowanych prosimy o kontakt ze Spółdzielnią.
Wszelkie informacje dostępne pod nr tel. 85 7416 434 wew.17.
Pytania można kierować również na mail:

a.malczewska@smmickiewicza.bialystok.pl


2014-04-01

OGŁOSZENIE - nieaktualne

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Adama Mickiewicza w Białymstoku posiada wolny lokal usługowy znajdujący się w pomieszczeniu piwnicznym w budynku przy ul. Konopnickiej 2A o ogólnej powierzchni 28,96m².

Zainteresowanych prosimy o kontakt ze Spółdzielnią.
Wszelkie informacje dostępne pod nr tel. 85 7416 434 wew.17.
Pytania można kierować również na mail:

a.malczewska@smmickiewicza.bialystok.pl


2014-04-01

OGŁOSZENIE - nieaktualne

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Adama Mickiewicza w Białymstoku posiada wolny lokal usługowy znajdujący się na I piętrze w budynku przy ul. Świętojańskiej 13/1 o powierzchni użytkowej 24,45m² + części wspólne korytarzy o pow. 18,32m² tj. ogółem
42,77m².

Zainteresowanych prosimy o kontakt ze Spółdzielnią.
Wszelkie informacje dostępne pod nr tel. 85 7416 434 wew.17.
Pytania można kierować również na mail:

a.malczewska@smmickiewicza.bialystok.pl


2014-01-02

PRZETARG - nieaktualne

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. A. Mickiewicza w Białymstoku ul. Świętojańska 13/1 ogłasza przetarg ograniczony na n/w środki transportowe i sprzęt:
I. Ciągnik rolniczy Ursus C-360, nr. rej. BI 533F, rok prod.1978, sprawny technicznie, cena wywoławcza -21933,00 zł .
II. Ciągnik rolniczy Ursus C-330, nr. rej. BI 287F, rok prod. 1989, sprawny technicznie, cena wywoławcza -16239,00 zł,
III. Spychacz czołowy typ I-218/2, sprawny technicznie, w cenie 3955,00 zł
IV. Rozsiewacz piasku (nawozów) typ ML-350, rok prod.2008, sprawny technicznie, w cenie 2075,00 zł.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne będące członkami Spółdzielni Mieszkaniowej im. A. Mickiewicza w Białymstoku.

Przetarg na powyższe środki transportu i sprzęt ogłasza się na dzień 09.01.2014r. (czwartek) o godz. 1000 w świetlicy Spółdzielni przy ul. Świętojańskiej 13/1.
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić do godz. 9.30 w dniu przetargu w kasie Spółdzielni.
W/w sprzęt można oglądać na dwa dni przed przetargiem w godz. 9-15 adres j/w.
Spółdzielnia zastrzega sobie unieważnienie przetargu bez podania przyczyn.


  2013-05-16

PRZETARG - nieaktualne

SM im. A. Mickiewicza w Białymstoku ul. Świętojańska – 13/1 ogłasza przetarg nieograniczony na ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego Nr 39 przy ul. Orzeszkowej Nr 6 w Białymstoku o pow. użytkowej 43,90 m2, na II piętrze.
Cena wywoławcza -160.000 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu – 21.08.2013r. o godz. 11.00 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Świętojańskiej 13/1.
Lokal mieszkalny jest zbywany bez remontu.
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić w kasie SM w dniu przetargu lub na konto PKO BP S.A. I O/Białystok 95 1020 1332 0000 1402 0026 1644 do dnia 19.08.2013r.
Zastrzega się przepadek wadium na rzecz Sp-ni, jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje minimum jednego postąpienia ponad cenę wywoławczą.
Postąpienie wynosi 1.000zł. Spółdzielnia zastrzega prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
W celu obejrzenia mieszkania należy zgłosić się do Spółdzielni – pok. 208 w dniach 12 – 14 .08.2013r. w godz. 13,00 – 14,00 , bliższe informacje: pok.203, tel. 85 ( 74 -16- 434)


  2013-08-07

O G Ł O S Z E N I E !  

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Adama Mickiewicza w Białymstoku informuje, że w dniu 16.08.2013r. (piątek) biuro Spółdzielni będzie NIECZYNNE.
Dyżury będą pełniły pogotowia:

  •  wodnokanalizacyjne: 506-546-738.
  • elektryczne i windy: 19282, 85 742-47-56

 


2013-05-16

  O G Ł O S Z E N I E - nieaktualne !

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Adama Mickiewicza 15-082 Białystok ul. Świętojańska 13/1
ogłasza przetarg nieograniczony na ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego
Nr 39 przy ul. Orzeszkowej Nr 6 w Białymstoku o pow. użytkowej 43,90 m2, na II piętrze.

Cena wywoławcza -170.000 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu – 29.05.2013r. o godz. 11.00 w siedzibie Spółdzielni przy
ul. Świętojańskiej – 13/1.
Lokal mieszkalny jest zbywany bez remontu.
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić w kasie SM w dniu przetargu
lub na konto PKO BP S.A. I O/Białystok 95 1020 1332 0000 1402 0026 1644
do dnia 27.05.2013r.
Zastrzega się przepadek wadium na rzecz Sp-ni, jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje minimum jednego postąpienia ponad cenę wywoławczą. Postąpienie wynosi 1.000zł.
Spółdzielnia zastrzega prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
W celu obejrzenia mieszkania należy zgłosić się do Spółdzielni – pok. 208 w dniach 23-24.05.2013r. w godzinach 13.00-14.00, bliższe informacje: pok. 203 tel. (85)7416-4342013-04-10

O G Ł O S Z E N I E - nieaktualne !

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Adama Mickiewicza
15-082 Białystok ul. Świętojańska 13/1
ogłasza przetarg nieograniczony na ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego
Nr 39 przy ul. Orzeszkowej Nr 6 w Białymstoku o pow. użytkowej 43,90 m2, na II piętrze .
Cena wywoławcza -188.800 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu – 24.04.2013r. o godz. 11.00
w siedzibie Spółdzielni przy ul. Świętojańskiej – 13/1.
Lokal mieszkalny jest zbywany bez remontu.


2013-04-10

O G Ł O S Z E N I E !

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Adama Mickiewicza w Białymstoku posiada wolny lokal
usługowy znajdujący się na I piętrze w budynku przy ul. Mickiewicza 14 o ogólnej
powierzchni 20,10m² (pow. lokalu – 11,20m2 + pow. części wspólnych korytarzy – 8,90m2)
Zainteresowanych prosimy o kontakt ze Spółdzielnią. Wszelkie informacje dostępne
pod nr tel. 85 7416 434 wew.17. Pytania można kierować również na mail:2013-04-02

O G Ł O S Z E N I E - nieaktualne!

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Adama Mickiewicza 15-082 Białystok ul. Świętojańska 13/1
ogłasza zapytanie ofertowe w zakresie usunięcia drzew z nieruchomości będących w zarządzie Spółdzielni Mieszkaniowej im. Adama Mickiewicza.

 

 

 

 

 

 

Strona główna | Aktualności | Rada Nadzorcza | Akty prawne | Skład zarządu | Informacje | Galeria | Kontakt | Ballada