NetCzynsze | STRONA GŁÓWNA | E-MAIL   2015-11-04

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Adama Mickiewicza w Białymstoku posiada wolny lokal usługowy znajdujący się w budynku przy ul. Orzeszkowej 9 o ogólnej powierzchni 82,60m².
Zainteresowanych prosimy o kontakt ze Spółdzielnią. Wszelkie informacje dostępne pod nr tel. 85 7416 434 wew.8. Pytania można kierować również na mail:

a.malczewska@smmickiewicza.bialystok.pl


2015-11-03

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Adama Mickiewicza w Białymstoku posiada wolny lokal usługowy znajdujący się na parterze w budynku przy ul. Mickiewicza 32 o pow. 76,17m² łącznie z pomieszczeniem piwnicznym o pow. 66,06m2.
Zainteresowanych prosimy o kontakt ze Spółdzielnią. Wszelkie informacje dostępne pod nr tel. 85 7416 434 wew.8. Pytania można kierować również na mail:

a.malczewska@smmickiewicza.bialystok.pl


2015-10-30

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Adama Mickiewicza w Białymstoku posiada wolny lokal usługowy znajdujący się w budynku przy ul. Mickiewicza 17 o ogólnej powierzchni 138,51m².
Zainteresowanych prosimy o kontakt ze Spółdzielnią. Wszelkie informacje dostępne pod nr tel. 85 7416 434 wew.8.
Pytania można kierować również na mail:

a.malczewska@smmickiewicza.bialystok.pl


2015-07-03

OGŁOSZENIE - NIEAKTUALNE

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Adama Mickiewicza w Białymstoku posiada wolny lokal usługowy znajdujący się na parterze budynku przy ul. Mickiewicza 14 o ogólnej powierzchni 32,10m² ( 25,00m2 pow.lokalu + 7,10m2 wspólna powierzchnia korytarzy).
Zainteresowanych prosimy o kontakt ze Spółdzielnią.
Wszelkie informacje dostępne pod nr tel. 85 7416 434 wew.8.
Pytania można kierować również na mail:

a.malczewska@smmickiewicza.bialystok.pl


2015-05-14

OGŁOSZENIE
ODCZYT LICZNIKÓW WODY

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. A. Mickiewicza w Białymstoku uprzejmie informuje, że odczyt stanów liczników ciepłej i zimnej wody odbędą się w dniach 21 - 24.05.2015r.
Ogłoszenia o dokładnym terminie odczytu będą wywieszone na klatkach schodowych.

W przypadku nieobecności Spółdzielnia prosi o podanie odczytu wodomierzy telefonicznie w terminie do 29.05.2015r.

85 7 416 434 wew.2
85 7 326 185 wew.2
85 7 416 362

lub na adres e-mail: sekretariat@smmickiewicza.bialystok.pl

Wodomierze których wskazania nie zostaną podane w w/w terminie będą rozliczone wg średniej wskazań podanych w poprzednim okresie. W wypadku dwukrotnego niepodania stanu wodomierzy za zużycie wody obciążymy zgodnie z „Regulaminem rozliczenia kosztów zużycia wody i ustalenia opłat z tytułu dostawy wody i odprowadzania ścieków.”
zatwierdzonego uchwałą Rady Nadzorczej Nr 21/04/07 z dn.17.04.2007 r.


2015-05-14

O G Ł O S Z E N I E - NIEAKTUALNE

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Adama Mickiewicza w Białymstoku posiada wolny lokal usługowy znajdujący się budynku przy ul. Mickiewicza 27 o ogólnej powierzchni 92,70m²
Zainteresowanych prosimy o kontakt ze Spółdzielnią. Wszelkie informacje dostępne pod nr tel. 85 7416 434 wew.8
Pytania można kierować również na mail: a.malczewska@smmickiewicza.bialystok.pl


2015-03-03

RADA NADZORCZA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
im. ADAMA MICKIEWICZA w BIAŁYMSTOKU
OGŁASZA KONKURS
NA STANOWISKO CZŁONKA ZARZĄDU – ZASTĘPCY PREZESA SPÓŁDZIELNI


2014-11-26

HARMONOGRAM ODCZYTÓW PODZIELNIKÓW KOSZTÓW C.O. W
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEM IM. ADAMA MICKIEWICZA:

PODZIELNIKI WYPARKOWE

15.12.2014r. (poniedziałek) w godzinach od 16:00 do 20:00
    1. Orzeszkowej 16, Konopnickiej 14
    2. Mickiewicza 38, Mickiewicza 38/1
    3. Mickiewicza 33A, Konopnickiej 4 (2 klatki)
    4. Słowackiego 2A, Mickiewicza 44A

16.12.2014r. (wtorek) w godzinach od 16:00 do 20:00
    1. Orzeszkowej 9A, Orzeszkowej 5A
    2. Mickiewicza 32, Parkowa 2A
    3. Konopnickiej 4(do końca), Konopnickiej 6
    4. Słowackiego 5A, Grottgera 4

17.12.2014r. (środa) w godzinach od 16:00 do 20:00
    1. Świętojańska 13/2 (5 klatek)
    2. Parkowa 4, Parkowa 6A
    3. Konopnickiej 8
    4. Podleśna 5A

18.12.2014r. (czwartek) w godzinach od 16:00 do 19:00
    1. Świętojańska 13/2 (do końca)
    2. Parkowa 14 (do nr 55)
    3. Parkowa 7
    4. Słowackiego 9A

19.12.2014r. (piątek) w godzinach od 16:00 do 18:00
    1. Parkowa 14 (od nr 56 do końca)

Drugi termin odczytów odbędzie się w dniu 02.01.2015r. (piątek) w godzinach od 17:00 do 19:00
W sprawach losowych proszę o kontakt 502 182 725 Pan Krzysztof Grynczel w dniu odczytu.


2014-11-05

OGŁOSZENIE - NIEAKTUALNE

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Adama Mickiewicza w Białymstoku posiada wolny lokal usługowy znajdujący się na parterze budynku przy ul. Mickiewicza 38 o ogólnej powierzchni 34,20m².
Zainteresowanych prosimy o kontakt ze Spółdzielnią. Wszelkie informacje dostępne pod nr tel. 85 7416 434 wew.8. Pytania można kierować również na mail:

a.malczewska@smmickiewicza.bialystok.pl


OGŁOSZENIE - NIEAKTUALNE

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Adama Mickiewicza w Białymstoku posiada wolny lokal usługowy znajdujący się w piwnicy budynku przy ul. Mickiewicza 32 (wejście od szczytu budynku) o ogólnej powierzchni 64,60m² .
Zainteresowanych prosimy o kontakt ze Spółdzielnią. Wszelkie informacje dostępne pod nr tel. 85 7416 434 wew.8. Pytania można kierować również na mail:

a.malczewska@smmickiewicza.bialystok.pl


2014-09-15

OGŁOSZENIE - NIEAKTUALNE

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Adama Mickiewicza w Białymstoku posiada wolny lokal usługowy znajdujący się na XI piętrze w budynku przy ul. Mickiewicza 42 o ogólnej powierzchni 5,15m² .
Zainteresowanych prosimy o kontakt ze Spółdzielnią. Wszelkie informacje dostępne pod nr tel. 85 7416 434 wew.17. Pytania można kierować również na mail:

a.malczewska@smmickiewicza.bialystok.pl


2014-05-08

OGŁOSZENIE

W dniach od 21.05.2014r do 24.05.2014r zostaną przeprowadzone przez Gospodarzy Budynków odczyty stanów wodomierzy. Termin przeprowadzenia odczytów w poszczególnych budynkach zostanie podany w ogłoszeniach na klatkach schodowych.
W przypadku nieobecności Spółdzielnia prosi o podanie odczytu wodomierzy
telefonicznie w terminie do 30.05.2014
tel. 85 7 416 434 wew.2; 85 7 326 185 wew.2; 85 7 416 362
lub na adres sekretariat@smmickiewicza.bialystok.pl
Prosimy osoby przesyłające wskazania wodomierzy przez Internet o podanie dokładnego adresu oraz nazwiska właściciela mieszkania.
Wodomierze których wskazania nie zostaną podane w w/w terminie będą rozliczone wg średniej wskazań podanych w poprzednim okresie. W wypadku dwukrotnego niepodania stanu wodomierzy za zużycie wody obciążymy zgodnie z „Regulaminem rozliczania kosztów zużycia wody i ustalania opłat z tytułu dostawy wody i odprowadzania ścieków” zatwierdzonego Uchwałą nr 21/04/07 Rady Nadzorczej Spółdzielni z dnia 17.04.2007r, prot. 4/07.


2014-04-01

OGŁOSZENIE - NIEAKTUALNE

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Adama Mickiewicza w Białymstoku posiada wolny lokal usługowy znajdujący się w szczycie budynku przy ul. Konopnickiej 2A o ogólnej powierzchni 20,40m².

Zainteresowanych prosimy o kontakt ze Spółdzielnią.
Wszelkie informacje dostępne pod nr tel. 85 7416 434 wew.17.
Pytania można kierować również na mail:

a.malczewska@smmickiewicza.bialystok.pl


 

 

 

 

 

 

Strona główna | Aktualności | Rada Nadzorcza | Akty prawne | Skład zarządu | Informacje | Galeria | Kontakt | Ballada